Sunday, April 28, 2013

SEJAHAT-JAHATNYA MANUSIA


 SEJAHAT-JAHATNYA MANUSIA


Diceritakan oleh Syu'bi daripada Khalid bin Ayub katanya;

Pada suatu masa ada seorang lelaki yang jahat hidup di kalangan Bani Israel. Beliau telah diberikan gelaran "khulayi" yang bermaksud sejahat-jahat manusia kerana kehidupannya penuh dengan mengerjakan perbuatan yang jahat dan fasik.

Pada suatu hari lalu seorang abid (ahli ibadat) Bani Israel yang diberikan kekeramatan awan sentiasa menaungi perjalanannya.

Melihat hal tersebut, maka berkatalah si khulayi' di dalam hatinya;

"Akulah sejahat-jahat manusia Bani Israel dan dia ini Abid Bani Israel. Maka jikalau aku duduk kepadanya, mudah-mudahan Allah Taala memberi Rahmat kepadaku dengan sebabnya".

Maka duduklah si khulayi' itu bersama-sama dengan si abid itu. Melihat ada manusia jahat yang duduk bersama-sama dengannya, maka berkatalah si abid di dalam hatinya;

"Aku abid Bani Israel dan dia ini khulayi' Bani Israel duduk dia bersama denganku. Aku minta dipeliharakan diriku daripada hal dirinya yang jahat itu".